Semne de viață – Atelier de bioartă

Semne de viata – Atelier bioarta

Rezumat

Atelierul „Semne de viață” se concentrează pe crearea de obiecte artistice folosind medii vii (culturi bacteriologice). Pornind de la explorarea conceptului de biofilie – conform căruia ființele umane sunt instinctiv predispuse să dezvolte o legătură profundă cu mediul lor natural, experimentele propuse de acest laborator aflat la granița dintre artă și știință oferă o modalitate creativă de conștientizare a legăturii dintre oameni și alte specii – mai exact, microorganismele. Participanții vor dobândi o înțelegere a bioartei, în general, și a metodelor sale critice pentru înțelegerea Antropocenului, precum și a rolului pe care proiectele artistice interdisciplinare îl joacă în aducerea sustenabilității în prim-plan. Ca parte a dimensiunii practice a atelierului, microorganismele (bacterii și ciuperci) vor fi cultivate pe suporturi artificiale biocompatibile, precum și în vase Petri, pentru a produce obiecte care să ilustreze caracterul provizoriu al granițelor dintre specii, organisme și medii.

Cuvinte cheie

bioartă, medii vii, antropocene, microbiom, biomedii

Concepte valorificate în cadrul activităților

 • Strategii pentru un viitor sustenabil
 • Educație prin artă
 • Valorificarea rolului critic și emancipator al artelor

În acest atelier, situat la intersecția dintre artă și știință, participanții vor explora modul în care știința joacă un rol în societatea noastră, precum și modul în care oamenii și actorii non-umani interacționează unii cu alții. Participanții vor învăța, de asemenea, abilități practice în utilizarea biomedia pentru a crea obiecte care încurajează reflecția socială critică și rolul artei în aducerea în prim-plan a noi strategii și teme relevante despre lumea de astăzi.

Biografia mediatorului/ artistului

Floriama Cândea este artist vizual și manager cultural. Lucrările ei reflectă o gamă largă de medii, de la fotografie alternativă, desen, sculpturi cinetice și instalații până la experimentarea unor noi tipuri de medii, cum ar fi țesutul biologic viu și biomaterialele. Este co-fondatoare a Qolony, un ONG cultural care funcționează ca agregator al unei comunități mixte de profesioniști din diferite discipline, de la artiști contemporani, cercetători științifici, specialiști în diverse tehnologii, toți uniți de pasiunea pentru practicile interdisciplinare și creativitatea pe care acestea o produc.

Instrumentele sale de lucru includ mai multe metode și tehnici. În general, atât conceptele, cât și metodele sale de lucru folosesc estetica imaginilor științifice și instrumentele de cercetare științifică care pot fi convertite în practici artistice. Lucrările ei chestionează modul în care memoria, cogniția, percepția și taxonomia sunt declanșate ca mecanisme în relația subiectivă dintre om și lumea naturală, dintre realitate și ficțiune.

Grupuri țintă și caracteristici ale participanților

20 de tineri, elevi și studenți, cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani, interesați să își extindă cunoștințele despre new media art, în special despre bioart.

În mod ideal, participanții ar trebui să aibă o curiozitate autentică și deschidere față de experimentele științifice și artistice, un interes general pentru științele naturale și/sau arte. Nu sunt necesare competențe anterioare, însă cunoștințele generale despre biologie și arte vizuale reprezintă un avantaj.

Scopuri și obiective

 • Explorarea potențialului artistic al materiei vii pentru a fi valorificat artistic;
 • Sporirea cunoștințelor privind abordările artistice și științifice, precum și modalitățile de înțelegere a noilor tipuri de artă media;
 • Să ofere tinerilor cunoștințe fundamentale de bază privind modul de cultivare a microorganismelor în condiții de siguranță.

Competențe de dezvoltat în grupul țintă

 • Cunoștințe generale despre artă și știință, în special despre bioartă;
 • Capacitatea practică de a pregăti un mediu nutritiv pentru creșterea bacteriilor;
 • Cunoașterea instrumentelor și a seturilor de instrumente artistice care au în vedere mediile vii.

Durata evenimentului

2 zile: 2 sesiuni a câte 3 ore fiecare.

Etapele activității

Ziua 1

Scurtă prezentare despre bioart (90 min.)

Atelierul începe prin familiarizarea participanților cu ceea ce înseamnă bioarta și biomedia. Mediatorul le va prezenta proiecte relevante din domeniu și subiecte relevante abordate prin lucrul cu materia vie.

Întrebări/dialog despre posibilele obiecte ce urmează a fi produse (45′)

În această secvență, se vor discuta posibile concepte sau imagini de produs cu microorganisme în creștere care să producă un impact în mintea privitorului. Participantul va scrie 3 astfel de idei pe o hârtie și va decide ulterior care este cea mai bună de pus în practică. Materiale: pix + hârtie.

Introducere în cultivarea microorganismelor (75′)

Mediatorul prezintă materialele și metodele folosite în laborator pentru cultivarea bacteriilor și ciupercilor și lasă elevul să se familiarizeze cu instrumentele pe care le va folosi în următoarea etapă. Va urma o scurtă discuție în urma căreia participanții vor decide împreună ideile pe care doresc să le exploreze pentru varianta finală a vasului Petri.

Ziua 2

Pregătirea vaselor Petri (60′)

Participanții vor desena, tipări sau decupa imagini adecvate pentru a fi plasate într-un vas Petri ca fundal pentru rezultatul final cu mediu umed.

Pregătirea agarului nutritiv pentru plăci (60′)

Împreună cu mediatorul, participantul va pregăti un mediu nutritiv agar de bază pentru a fi turnat în vase Petri. Materiale: pulbere de agar nutritiv, solzi, apă deionizată, măști, mănuși, placă de încălzire, alte instrumente.

Inocularea vaselor Petri de agar cu microorganisme (60′)

Următoarele 60 de minute ale atelierului sunt folosite pentru a colecta microorganisme invizibile din mediul înconjurător și a inocula vasele în modul dorit (sub formă de desen mic, cu amprente, pe fotografie imprimată, alte metode). Participanții sunt rugați să scrie câteva rânduri despre așteptările sau ideile lor cu privire la vasul lor. După aceea, vasele Petri vor fi depozitate în pungi de plastic timp de câteva zile, permițând microorganismelor să se dezvolte.

Livrabile

Fiecare participant va produce o imagine a unei culturi vii de tip vas Petri (cu diametru de 17 cm) care se va dezvolta și va putea fi expusă.

Aspecte tehnice importante

Bioarta este încă o artă vizuală de nișă, dar care beneficiază de un interes tot mai mare din partea artiștilor și a bioinginerilor. Atelierul își propune să popularizeze astfel de noi abordări ale creației artistice ca mijloc esențial de a menține un angajament critic față de bioinginerie, disciplină care sporește capacitatea umanității de a susține populații mari și, în cele din urmă, de a schimba statutul nostru ca specie.

Punct culminant pentru experiența participanților

Se așteaptă ca participanții să fie entuziasmați în timpul sesiunii practice a atelierului, însă punctul culminant va fi rezultatul final al muncii lor – momentul în care vor vedea coloniile de bacterii pe plăci.

Concluzie și reflecții

Combinarea organismelor vii cu estetica are un potențial puternic de a implica participanții și publicul în schimbul de idei despre rolul pe care arta și știința îl joacă în societate. Tipurile de experiențe create de experimentele din cadrul acestui atelier contribuie la evidențierea creativității, la construirea unei baze de activități interdisciplinare și la ridicarea unor întrebări privind atât punerea în practică prin forțe proprii a metodelor biologiei și bioeticii, cât și relația dintre organismele vii și cele nevii, într-o epocă în care este din ce în ce mai vizibilă apariția unei crize planetare.

Materiale și resurse

 • Măști de protecție (1 set)
 • Mănuși de protecție (1 set)
 • Șervețele de hârtie (1 rol)
 • Plită caldă
 • Bețișoare de bumbac (1 set)
 • Ținute din plastic de unică folosință (20 de bucăți)
 • Oală de 2l
 • Pungi de plastic de tip Ziplock (20 de bucăți)
 • Pix + hârtie
 • Imprimantă
 • Cutter, foarfecă
 • Videoproiector
 • Mediu agar nutritiv
 • 20 recipiente Petri
 • Bețișor de sticlă
 • Recipient de sticlă Berzelius
 • Probe de ciuperci

Monitorizare și feedback

În timpul atelierului, participanții sunt implicați în câteva discuții informale și sesiuni de întrebări și răspunsuri, pentru a ne asigura că toată lumea a primit informațiile necesare și că nimeni nu rămâne în urmă. Fiecare cursant este încurajat să experimenteze, fără presiunea de a crea ceva extraordinar, ci să se bucure și să înțeleagă procesul.

Bibliografie

Anna Dumitriu – Books Collection

Erich Berger, Kasperi Mäki-Reinikka, Kira O’Reilly, Helena Sederholm (eds.) – Art as We Don’t Know It, Publisher: Aalto ARTS Books

Robert E. Mitchell – Bioart and the Vitality of Media, University of Washington Press